1. Autorizacija - Dohvat API ključa

Za dohvat API ključa potrebno je obaviti sljedeće korake:

  1. Posjetite sljedeću stranicu: https://data.gov.hr/ckan/user/
  2. Pronađite zapis za svoj korisnički račun te otvorite stranicu računa
  3. U izborniku sa lijeve strane vidljiv je API ključ:

Last modified: Monday, 17 May 2021, 6:52 AM