Izrada mrežne stranice data.gov.hr u okviru projekta “Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)” sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.