Dohvat liste dostupnih skupova podataka

GET Dohvat liste dostupnih skupova podataka
Dohvaća listu naziva (ID-eva) svih dostupnih skupova podataka.
PARAMETRI

limit
5
(neobavezno) Ako je parametar postavljen tada limitira broj skupova podataka u rezultatu
offset
5
(neobavezno) Ako je postavljen parametar "limit" definira pomak za vraćene rezultate
Primjer zahtjeva
curl --location --request GET 'https://data.gov.hr/ckan/api/3/action/package_list'